Cart (0)

Category

Candy & Chocolate

View All

Key

 • - Kosher
 • - Kosher Dairy
 • - Kosher
 • - Vegan
 • - Organic
 • - Gluten Free
 • - Cor Kosher
 • - Star Kosher
 • - Crc kosher
 • - Klbd kosher
 • - Mk Kosher(Manchester)
 • - KSA Kosher
Aero Bubbly Milk Bar 36gr
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Aero Dark & Milk (Sharing Size) 90gr
SFr. 1.95
Add to Wishlist
Sale Aero Dark & Milk Peppermint (Sharing size) 90gr (31st march)
SFr. 1.95 SFr. 1.20
Add to Wishlist
Aero Orange (Sharing Size) 90gr (UK)
SFr. 1.95
Add to Wishlist
Aero Peppermint Bar 36gr
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Airheads Bites Original 170gr
SFr. 3.30
Add to Wishlist
Airheads Bites Paradise Blends 170gr
SFr. 3.30
Add to Wishlist
Airheads Filled Rope (5 Ropes) 57gr
SFr. 1.85
Add to Wishlist
Airheads Gummies Fruit 104gr
SFr. 1.95
Add to Wishlist
Airheads Mini Bars Bag 340gr
SFr. 5.95
Add to Wishlist
Altoids Cinnamon 50gr
SFr. 3.50
Add to Wishlist
Altoids Peppermints 50gr
SFr. 3.50
Add to Wishlist
Altoids Spearmint 50gr
SFr. 3.50
Add to Wishlist
Andes Creme de Menthe Thins 132gr
SFr. 3.50
Add to Wishlist
BabyRuth Fun Size 290gr
SFr. 6.50
Add to Wishlist
Bassetts Liquorice All Sorts 190gr
SFr. 3.50
Add to Wishlist
Big League Chew Hot Chocolate Bubble Gum 60gr
SFr. 1.95
Add to Wishlist
Black Forest Gummy Bears 255gr
SFr. 4.95
Add to Wishlist
Black Forest Gummy Bears Organic 226gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Sale Brach's Candy Corn 310gr (Large) (30th april)
SFr. 3.95 SFr. 1.50
Add to Wishlist
Brach's Harvest Corn 312gr
SFr. 3.95
Add to Wishlist
Brach's Harvest Corn 567gr (XL Bag)
SFr. 6.95
Add to Wishlist
bubblicious watermelon 40gr
SFr. 1.20
Add to Wishlist
Cadbury Buttons 5pk 70gr (UK)
SFr. 2.30
Add to Wishlist
Cadbury Caramel 45gr (UK)
SFr. 1.40
Add to Wishlist
Cadbury Caramilk 37gr (UK)
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Cadbury Crunchies 40gr (UK)
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk 110gr (UK)
SFr. 2.95
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk 180gr UK
SFr. 4.50
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk 45gr (UK)
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk Fruit & Nut 49gr (UK)
SFr. 1.50
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk Oreo 120gr (UK)
SFr. 3.50
Add to Wishlist
Cadbury Dairy Milk Wholenut 45gr (UK)
SFr. 1.40
Add to Wishlist