Cart (0)

Category

Breakfast

View All

Key

 • - Kosher
 • - Kosher Dairy
 • - Kosher
 • - Vegan
 • - Organic
 • - Gluten Free
 • - Cor Kosher
 • - Star Kosher
 • - Crc kosher
 • - Klbd kosher
 • - Mk Kosher(Manchester)
 • - KSA Kosher
nestle shredded wheat 16s (16 biscuits) (UK)
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Post Honey Bunch Granola Roasted Honey 310gr
SFr. 7.95
Add to Wishlist
Post Honey Bunch Oats with Almonds 340gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Post Honey Bunch of Oats Honey Roasted 340gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Post Honey Bunches of Oats Cinnamon 340gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Post Honey bunches of Oats Maple & Pecans 340gr
SFr. 7.50
Add to Wishlist
Post Oreo's Cereal 310gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
Shredded Apricot Wheats 450gr
SFr. 6.95
Add to Wishlist
wheaties cereal large box 445gr
SFr. 9.95
Add to Wishlist